Thai  Thai

ชะอำ

ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ
ชะอำ

ชะอำ อำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหาดทรายขาว ยาว เป็ฯแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลักของจังหวัด และยังมี ธุรกิจการโรงแรม การค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร การประมง เป็นต้น ซึ่งที่แหล่งนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมากให้มีการสร้างค่ายหลวงบาลทะลุ ที่หาดเจ้าสำราญ แร้วได้มีการย้ายการก่อสร้างหาดชะอำ เพื่อก่อสร้างพระราชวังฤดูร้อน ที่ก่อสร้างด้วยไม้สัก ทั้งองค์พระตำหนัก ทรงพระราชทานนามพระราชวังว่า พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน โดยพระราชวังแห่งนี้จะยื่นออกไปยังทะเล ตั้งแต่นั้นมาชายหาดชะอำก็ได้เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆ ของสถานที่ท่องเที่ยงของประเทศไทย


อาณาเขตตำบล
-ทิศเหนือ ต.บางเก่า อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
-ทิศใต้ ต.บ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
-ทิศตะวันออก ชายทะเลอ่าวไทย
-ทิศตะวันตก แนวระยะทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศใต้ 2 กม. ตลอดแนว ตำบลชะอำ


ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล:
1. ชายหาดทะเลชะอำ
2. ที่ว่าการ อ.ชะอำ
3. เทศบาล ต.ชะอำ
4. ที่ทำการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต 2 ภาคกลาง
5. ค่ายมฤคทายวัน (ค่ายพระรามหก)
6. ค่ายนเรศวร

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com